gosu-brand
Tất cả tin tức
"Tiểu Theshy" mới của IG phải nhập viện vì try hard quá mức

"Tiểu Theshy" mới của IG phải nhập viện vì try hard quá mức

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account