gosu-brand
Tất cả tin tức
Rekkles có nên chuyển sang chơi hỗ trợ?
LoL1 năm trướcNguyen "Kazuto" Quan

LEC winter 2023: Bị loại ngay từ vòng bảng, Rekkles có nên chuyển sang thi đấu ở vị trí mới?

Tác giả

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account