gosu-brand
Tất cả tin tức
GE liên tục dính drama, những lý do khiến họ mất slot tại VCS Mùa Xuân 2023
LoL1 năm trướcphuc.pham

GE liên tục dính drama, những lý do khiến họ mất slot tại VCS Mùa Xuân 2023

Tác giả

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account