gosu-brand
Tất cả tin tức
Riot quyết tâm đưa Xạ Thủ trở về vị trí cũ với thay đổi trang bị Hỗ Trợ ở phiên bản 13.4
LoL1 năm trướcThành "Bach" Bách

LMHT: Riot quyết tâm đưa Xạ Thủ trở về vị trí cũ với thay đổi trang bị Hỗ Trợ ở phiên bản 13.4

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account