GosuGamers
Tất cả tin tức
T1 Zeus: “Sion là một vị tướng rác”
LoL1 năm trướcNguyen "Kazuto" Quan

T1 Zeus: “Sion là một vị tướng rác”

Tác giả

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account