gosu-brand
Tất cả tin tức
Drama: C9 “đấu khẩu” cùng TL ngay giữa trận đấu, thậm chí không bắt tay đối thủ khi hết trận

Drama: C9 “đấu khẩu” cùng TL ngay giữa trận đấu, thậm chí không bắt tay đối thủ khi hết trận

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account