gosu-brand
Tất cả tin tức
LMHT: EDG Meiko "nối gót" Theshy khi "giả mạo" không thành công tại rank Hàn

LMHT: EDG Meiko "nối gót" Theshy khi "giả mạo" không thành công tại rank Hàn

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account