GosuGamers
Tất cả tin tức
LMHT: Nợ lương tuyển thủ và thiếu Visa, 1 đội tuyển bị Riot Games loại khỏi giải đấu

LMHT: Nợ lương tuyển thủ và thiếu Visa, 1 đội tuyển bị Riot Games loại khỏi giải đấu

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account