GosuGamers
Tất cả tin tức
Faker sở hữu một ngôi sao nhân dịp kỷ niệm 10 năm thi đấu

Faker sở hữu một ngôi sao nhân dịp kỷ niệm 10 năm thi đấu

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account