GosuGamers
Tất cả tin tức
Fan thắc mắc khi Viego bị cấm tại LCK vì lỗi game nhưng vẫn được dùng tại LPL

LMHT: Fan thắc mắc khi Viego bị cấm tại LCK vì lỗi game nhưng vẫn được dùng tại LPL

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account