gosu-brand
Tất cả tin tức
Fan thắc mắc khi Viego bị cấm tại LCK vì lỗi game nhưng vẫn được dùng tại LPL
LoL11 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

LMHT: Fan thắc mắc khi Viego bị cấm tại LCK vì lỗi game nhưng vẫn được dùng tại LPL

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account