gosu-brand
Tất cả tin tức
Lập kỷ lục chưa từng có của LCK, Keria đích thân nướng bánh mời fan
LoL11 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Lập kỷ lục chưa từng có của LCK, Keria đích thân nướng bánh mời fan

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account