GosuGamers
Tất cả tin tức
Bị chê hết thời, "Giang Văn Cốt" chứng minh bản thân bằng vị trí số 1 LEC

LMHT: Bị chê hết thời, "Giang Văn Cốt" chứng minh bản thân bằng vị trí số 1 LEC

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account