GosuGamers
Tất cả tin tức
Faker làm fan bật cười vì quảng cáo "chưa có tâm" trong ngày kỷ niệm

LMHT: Faker làm fan bật cười vì quảng cáo "chưa có tâm" trong ngày kỷ niệm

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account