GosuGamers
Tất cả tin tức
LMHT: Zeka bị chê thiếu kiến thức nhưng vẫn “làm gỏi” DK

LMHT: Zeka bị chê thiếu kiến thức nhưng vẫn “làm gỏi” DK

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account