GosuGamers
Tất cả tin tức
Riot Games ngỏ ý xóa bỏ hoàn toàn chuỗi thăng hạng trong LMHT

Riot Games ngỏ ý xóa bỏ hoàn toàn chuỗi thăng hạng trong LMHT

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account