gosu-brand
Tất cả tin tức
Rookie, Meiko và JackeyLove bị miệt thị ngoại hình tại "sự kiện C-biz"
LoL11 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

LMHT: Rookie, Meiko và JackeyLove bị miệt thị ngoại hình tại "sự kiện C-biz"

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account