GosuGamers
Tất cả tin tức
ĐTCL: 4 khách mời của VLKV SEA bị fan chê là "slot tình thương"

ĐTCL: 4 khách mời của VLKV SEA bị fan chê là "slot tình thương"

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account