GosuGamers
Tất cả tin tức
Uzi chính thức về EDG sau nhiều ngày "thả hint"

Uzi chính thức tái xuất trong màu áo EDG sau nhiều ngày "thả hint"

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account