GosuGamers
Tất cả tin tức
Hé lộ trailer Naafiri - sát thủ Darkin kiêm vị tướng thứ 164 của LMHT

Hé lộ trailer Naafiri - sát thủ Darkin sắp cập bến LMHT

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account