gosu-brand
Xin chào Khách!Chào mừng đến với GosuGamers!
gosubattles-banner
Tải ứng dụng GOSU
Tất cả tin tức
Cẩn thận như TW: Sợ VCS delay nên đem luôn cả đệm chăn gối đến nhà thi đấu ngủ
LoL5 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Cẩn thận như TW: Sợ VCS delay nên đem luôn cả đệm chăn gối đến nhà thi đấu ngủ

Tác giả
viego
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg
Bản quyền 2002 - 2023GosuGamers.net. Mọi quyền đã được bảo lưu
Theo dõi chúng tôi