GosuGamers
Tất cả tin tức
ĐTCL: Riot Games giới thiệu Bilgewater cùng kỹ năng của 7 tướng mới trong mùa 9.5
LoL11 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

ĐTCL: Riot Games giới thiệu Bilgewater cùng kỹ năng của 7 tướng mới trong mùa 9.5

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account