GosuGamers
Tất cả tin tức
Những trang phục Đa Sắc nào sẽ được mở bán bằng Tinh Hoa Lam ở bản 13.17?
LoL10 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Những trang phục Đa Sắc nào sẽ được mở bán bằng Tinh Hoa Lam ở bản 13.17?

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account