GosuGamers
Tất cả tin tức
Danh sách các chủng tộc mới của ĐTCL mùa 9.5
LoL10 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Danh sách các chủng tộc mới của ĐTCL mùa 9.5

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account