GosuGamers
Tất cả tin tức
Rò rỉ 7 cái tên sẽ nhận trang phục Tiên Hắc Ám trong tháng 9
LoL10 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Rò rỉ 7 cái tên sẽ nhận trang phục Tiên Hắc Ám trong tháng 9

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account