GosuGamers
Tất cả tin tức
HLE Clid bị cấm thi đấu 1 năm sau drama quấy rối nữ giới dưới tuổi vị thành niên
LoL10 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

HLE Clid bị cấm thi đấu 1 năm sau drama quấy rối nữ giới dưới tuổi vị thành niên

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account