GosuGamers
Tất cả tin tức
Nữ BLV LCS hé lộ lý do nhạy cảm với vòng 1 khiến cô bị Riot Games cho vào "danh sách đen"
LoL10 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Nữ BLV LCS hé lộ lý do nhạy cảm với vòng 1 khiến cô bị Riot Games cho vào "danh sách đen"

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg