GosuGamers
Tất cả tin tức
Xếp hạng các đội tuyển tại CKTG 2023: Bất ngờ với vị trí của GAM và T1?
LoL8 tháng trướcNguyen "Kazuto" Quan

Xếp hạng các đội tuyển tại CKTG 2023: Bất ngờ với vị trí của GAM và T1?

Tác giả

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account