GosuGamers
Tất cả tin tức
Caedrel, Hoàng Luân cùng nhiều streamer khác phá vỡ kỷ lục của bản thân nhờ Co-stream CKTG 2023
LoL9 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Caedrel, Hoàng Luân cùng nhiều streamer khác phá vỡ kỷ lục của bản thân nhờ Co-stream CKTG 2023

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account