GosuGamers
Tất cả tin tức
Trọng tài bốc thăm vòng Thụy Sĩ - Nhân vật bị ăn “gạch đá” nhiều nhất CKTG 2023 là ai?
LoL9 tháng trướcNguyen "Kazuto" Quan

Trọng tài bốc thăm vòng Thụy Sĩ - Nhân vật bị ăn “gạch đá” nhiều nhất CKTG 2023 là ai?

Tác giả