gosu-brand
Xin chào Khách!Chào mừng đến với GosuGamers!
gosubattles-banner
Tải ứng dụng GOSU
Tất cả tin tức
Vừa trở về từ CKTG 2023, BDS đã vướng drama và “kick” xạ thủ Crownie?

Vừa trở về từ CKTG 2023, BDS đã vướng drama và “kick” xạ thủ Crownie?

Tác giả
viego
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg
Bản quyền 2002 - 2023GosuGamers.net. Mọi quyền đã được bảo lưu
Theo dõi chúng tôi