GosuGamers
Tất cả tin tức
Riot Games xóa bỏ meta Tristana và Corki, tiện tay sửa luôn Dịch Chuyển ở bản 14.14
LoL4 ngày trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Riot Games xóa bỏ meta Tristana và Corki, tiện tay sửa luôn Dịch Chuyển ở bản 14.14

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account