GosuGamers
Tất cả tin tức
CKTG Đấu Trường Chân Lý diễn ra khi nào và xem ở đâu?
LoL4 ngày trướcTHE RUINED KING "Viego" null

CKTG Đấu Trường Chân Lý diễn ra khi nào và xem ở đâu?

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account