GosuGamers
Tất cả tin tức
Fan GenG "var" Pelu vì phát ngôn thiếu tôn trọng Canyon và nhận cái kết đắng lòng !
LoL4 ngày trướcKhiemLe

Fan GenG "var" Pelu vì phát ngôn thiếu tôn trọng Canyon và nhận cái kết đắng lòng !

Tác giả

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account