Đăng nhập

Lịch sử người chơi Domino Esports LMHT

Domino

Domino Esports Na Uy 0
  • Điểm xếp hạng GG 990
  • Hạng thế giới 371
  • Tổng thu nhập US$ 961
  • Tỉ lệ thắng 45%
Các thông báo

Lịch sử người chơi

Người chơi Quốc gia Từ Đến Vị trí
Snabipojk
Ngày 05 tháng 07 năm 2022 - Member
Zoophobias
Ngày 08 tháng 06 năm 2022 - Member
Hellman
Ngày 08 tháng 06 năm 2022 - Member
Xero
Ngày 08 tháng 06 năm 2022 - Member
Porcupine
Ngày 08 tháng 06 năm 2022 - Member
Spooder
Ngày 08 tháng 06 năm 2022 - Member
Shaolin
Ngày 03 tháng 01 năm 2022 Ngày 26 tháng 05 năm 2022 Member
Kris
Ngày 03 tháng 01 năm 2022 Ngày 31 tháng 05 năm 2022 Member
Denden
Ngày 24 tháng 08 năm 2021 Ngày 31 tháng 05 năm 2022 Member
Sidon
Ngày 24 tháng 08 năm 2021 - Member
Vidnes
Ngày 26 tháng 05 năm 2021 - Member
Zpikee
Ngày 23 tháng 05 năm 2021 - Member
SleepWe
Ngày 23 tháng 05 năm 2021 - Member
Sips
Ngày 23 tháng 05 năm 2021 - Member
Pybal
Ngày 23 tháng 05 năm 2021 - Member
RIPPED
Ngày 16 tháng 10 năm 2020 - Member
Yike
Ngày 25 tháng 08 năm 2020 Ngày 10 tháng 01 năm 2021 Member
HHNeverlucky
Ngày 25 tháng 08 năm 2020 - Đội trưởng
Mirbs
Ngày 25 tháng 08 năm 2020 Ngày 12 tháng 01 năm 2021 Member
Nash
Ngày 25 tháng 08 năm 2020 Ngày 10 tháng 01 năm 2021 Member

Matchticker

Toàn bộ các trận đấu
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm