GosuGamers
2012 MLG Summer League of Legends Arena
2012 MLG Summer League of Legends Arena
Về

Được tài trợ bởi MLG

2012 MLG Summer League of Legends Arena

Tháng 82012
02
Ngày bắt đầu
10.000 $Giải thưởng
5v5Thể thức

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account