GosuGamers
LPLOL 2019 Spring Playoffs
LPLOL 2019 Spring Playoffs
Về

Format Single Elimination Match is a Best of Five.

Tháng 32019
28
Ngày bắt đầu
9.552 $Giải thưởng
5v5Thể thức