Đăng nhập
  • Ngày bắt đầu 30 thg 5, 2022
  • Định dạng 5v5
Circuit National Argentina 2022 is the LMF second level tournament for teams from Argentina. Top four teams from CNA 2022 Season participate. Top two teams qualify for the LMF 2023 Opening Promotion. All matches are are best of five.

Giai đoạn

Circuit National Argentina 2022
live
Bắt đầu 23:00:00 GMT+2, 30 thg 5, 2022
Người tham dự
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm