Đăng nhập

Prime League (PRM) 2nd Division 2022 Summer

  • Ngày bắt đầu 6 thg 6, 2022
  • Định dạng 5v5
The Strauss Prime League 2nd Division is the 2nd highest tier of the german ERL circuit. Priot to 2022, it was known as the 1st Division. Ten teams will play in a double round robin where top 6 teams advances to the Playoffs. Playoffs will be a double elimination bracket.
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm