Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 627.410
  • Ngày bắt đầu 10 thg 6, 2022
  • Định dạng 5v5
The 2022 League of Legends Pro League (LPL) is the second split of the tenth year of China's professional League of Legends league. The summer season pits seventeen teams against each other in a single round robin over eleven weeks. The top ten teams advance to the playoffs. Where they will be competing in 2 phases Elimination.

Giai đoạn

LPL 2022 Summer
live
Bắt đầu 10:45:00 GMT+2, 10 thg 6, 2022
Người tham dự

Chi tiết giải thưởng

US$ 627.410
Total prize pool
thứ 1
US$ 298.766
thứ 2
US$ 149.383
thứ 3
US$ 74.692
thứ 4
US$ 44.815
thứ 5 - thứ 6
US$ 29.877

Tin tức & bài viết nổi bật - LPL 2022 Summer

Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm