Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 9.254
  • Ngày bắt đầu 20 thg 8, 2022
  • Định dạng 5v5
The 2022 KeG Championship is the 2019 edition of the annual amateur tournament organized by the Korea e-Sports Association. 16 teams participate. Single elimination bracket. Finalists qualify for the 2022 LoL KeSPA Cup.

Giai đoạn

KeG Championship 2022
upcoming
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 20 thg 8, 2022
Người tham dự

Người tham dự

Tính năng Người Tham Dự sẽ sớm ra mặt
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm