Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 12.000
  • Ngày bắt đầu 6 thg 7, 2022
  • Định dạng 5v5
Digital Crusade 2022 will bring to Romania the biggest League of Legends competition in South-Eastern Europe in a battle between the best teams from our region. 8 teams from Greece, The Balkan League, and Romania will duel for the 12.000 $ prize pool right in front of the Romanian public.
Nhà tài trợ

Giai đoạn

Crusaders Crown 2022
completed
Bắt đầu 14:30:00 GMT+2, 6 thg 7, 2022
Người tham dự
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm