Đăng nhập
  • Ngày bắt đầu 14 thg 7, 2022
  • Định dạng 5v5
The LJL Academy League is a newly created academy league for the Japanese League of Legends circuit, focusing on talent development. Teams will be competing in a single round robin where only 4 teams will be proceeding to the playoffs.
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm