Các bài viết của Vũ Minh Hiếu@nemohieuvu12
Location
Viet Nam
Primary Game
LoL
About me
Một metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D
Các bài viết của Vũ Minh Hiếu

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account