GosuGamers
participant-logo
Bigetron Alpha Bigetron A
Indonesia
Những người theo dõi

ELO Rating GG

1146

SEA & Oceania Xếp hạng

2

Hạng Thế Giới

3

Tỉ lệ thắng

53%

Tổng thu nhập

82.125 $

Chuỗi hiện tại

7

Wins trong một lượt

Dữ liệu sẽ được cập nhật sớm

Về

Bigetron Esports is a leading Gaming Professionals Organization founded in 2017. Since our beginnings as a League of Legends semi-professional team, we have grown to become a diversified company in the SEA region with outstanding achievements in the industry.

Thành tích của đội
Thành tích 12 tháng gần nhất
Các trận đấu
Thành tích hàng đầu

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account