GosuGamers
participant-logo
Liquid Echo TLPH
Philippines
Những người theo dõi

ELO Rating GG

1142

SEA & Oceania Xếp hạng

4

Hạng Thế Giới

5

Tỉ lệ thắng

66%

Tổng thu nhập

426.120 $

Chuỗi hiện tại

3

Wins trong một lượt

Dữ liệu sẽ được cập nhật sớm

Thành tích của đội
Thành tích 12 tháng gần nhất
Các trận đấu
Thành tích hàng đầu

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account