GosuGamers
Tất cả tin tức
Chiều fan, Riot hé lộ crosshair code - mã tâm ngắm của các tuyển thủ ở VALORANT Champions 2023
General10 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Chiều fan, Riot hé lộ crosshair code - mã tâm ngắm của các tuyển thủ ở VALORANT Champions 2023

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account