Đăng nhập

VALORANT Champions Tour 2022: Game Changers Brazil Series 1

  • Giải thưởng US$ 4.151
  • Ngày bắt đầu 3 thg 6, 2022
  • Định dạng 5v5
VALORANT Champions Tour 2022: Game Changers Brazil Series 1 is an online tournament made possible my Riot Games and Gamers Club. This online Brazillian female tournament consists of 16 teams competing in a Single - Elimination bracket in a Bo3 Series.
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm