Đăng nhập

VALORANT Champions Tour 2022: Game Changers APAC Open Overtime

  • Ngày bắt đầu 25 thg 6, 2022
  • Định dạng 5v5
VALORANT Champions Tour 2022 Game Changers APAC Open Overtime is an online tournament organized by Riot Games and FSL. Sixteen teams will participate in a double elimination format tournament. Top 3 teams will qualify to the Game Changers APAC Elite tournament.
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm