Đăng nhập

VALORANT Regional Leagues 2022: Finals

  • Giải thưởng US$ 179.475
  • Ngày bắt đầu 28 thg 7, 2022
  • Định dạng 5v5
VALORANT Regional Leagues 2022 is an online European tournament organized by Riot. This B-Tier tournament is a Riot-sponsored event. In the final tournament 7 teams wil be competing in a double-elimination format Playoffs.
Nhà tài trợ
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm