Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 1.893
  • Ngày bắt đầu 30 thg 7, 2022
  • Định dạng 5v5
Taça das Minas is an online Brazilian tournament organized by RedCat Produtora. This C-Tier tournament takes place from Jul 22 to 31 2022 featuring 16 teams competing over a total prize pool of R$10000 BRL.

Giai đoạn

Taça das Minas
completed
Bắt đầu 22:15:00 GMT+2, 30 thg 7, 2022
Người tham dự

Chi tiết giải thưởng

US$ 1.893
Total prize pool
thứ 1
US$ 946
thứ 2
US$ 662
thứ 3
US$ 284
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm